Wiedza, staż i praktyka kluczem do kariery

Projekty europejskie

Wiedza, staż i praktyka kluczem do kariery

Projekty europejskie

Cel projektu
Podniesienie atrakcyjności studentów i absolwentów na rynku pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, praktykach, stażach i studiach podyplomowych.

Projekt składa się z następujących części
• Szkolenia: specjalistyczne, miękkie, komputerowe – wspomagające proces dydaktyczny oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
• Praktyki i staże
• Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą
• Konferencja podsumowująca projekt
Kto może skorzystać z projektu (beneficjenci ostateczni)
Praktyki i staże: studenci i absolwenci kierunku pedagogika, specjalności: wczesnoszkolna i przedszkolna z ewentualnymi dodatkowymi członami w nazwie
Studia podyplomowe i szkolenia: absolwenci kierunku pedagogika, specjalności: wczesnoszkolna i przedszkolna z ewentualnymi dodatkowymi członami w nazwie, nauczyciele , wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt