Pracownik Socjalny

Projekty europejskie

Pracownik Socjalny

Projekty europejskie

Czas trwania projektu
luty 2009r. – lipiec 2010r.

Cel projektu
Podwyższenie kwalifikacji z zakresu tyflopedagogiki przez nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku.

Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Zachodniopomorski (www.pznoz.pl/). W ramach projektu zrealizowano bezpłatne, trzy semestralne studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki. Program studiów obejmował takie zagadnienia, jak:
• pedagogika specjalna
• tyflopedagogika
• tyflopsychologia
• okulistyka
• podstawy prawne edukacji osób z dysfunkcją wzroku
• rehabilitacja wzroku
• wczesne wspomaganie
• metodyka nauczania
• pimo Braille`a
• orientacja przestrzenna
• programy rewalidacyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadzwoń do nas!