Misja

Projekty europejskie

Dział Projektów Europejskich przy ANS TWP w Szczecinie powstał w celu realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i jest jednostką podległą Kanclerzowi.

Do zadań Działu należy między innymi:

  • Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje i rozwój Uczelni oraz realizację zadań statutowych
  • Doradztwo na rzecz jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
  • Bieżące monitorowanie przebiegu realizacji projektów oraz niezwłoczne informowanie Kanclerza o zaistniałych nieprawidłowościach
  • Opracowywanie koncepcji projektów i sporządzanie wniosków o dofinansowanie
  • Poszukiwanie innych projektodawców do współpracy jako partner/ podwykonawca w projektach

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt