Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli

Projekty europejskie

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli

Projekty europejskie

“Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia podyplomowe i kurs dla nauczycieli”
Czas trwania projektu: marzec 2012 r. – grudzień 2013 r.
 

Cel projektu
Zwiększenie kwalifikacji z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych wśród nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego.

Opis projektu:
Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie i zakłada realizację czterech studiów podyplomowych oraz kursu dla nauczycieli:
• trzy semestralne studia podyplomowe „Tyflopedagogika” (IV. 2012- VI.2013)
• trzy semestralne studia podyplomowe „Diagnoza i terapia” (IV.2012- VI.2013)
• trzy semestralne studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (IX.2012 – XII.2013)
• dwu semestralne studia podyplomowe „Poszukiwanie i rozwijanie talentów – dziecko zdolne w systemie edukacji” (IX.2012 –VI. 2013)
• kurs dla nauczycieli Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach w świetle nowych przepisów (I.-III.2013)

Kto może wziąć udział w projekcie:
Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli szkół i placówek oświatowych zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadzwoń do nas!