PRACOWNIA SZTUKI

Pracownia sztuki powstała z myślą o rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych studentów tj.: aktorskich, muzycznych,  plastycznych, tanecznych.

Celem jest realizacja aktorskich projektów i pomysłów, tworzenie aktorskich spektakli skierowanych zarówno do dorosłych jak i dzieci, spotkania z profesjonalnymi aktorami, warsztaty aktorskie, utworzenie Kabaretu ANS TWP. Ma również na celu kształtowanie kreatywności i wrażliwości na sztukę, rozwijanie wyobraźni, myślenia twórczego poza schematami, tworzenie nietuzinkowych projektów.

W pracowni sztuki rozwijane są również talenty muzyczne, odbywa się kształcenie słuchu muzycznego, szlifowanie studenckich głosów, ćwiczenia oddechowe i emisji głosu, działalność Chóru ANS TWP.

Kolejny element to tworzenie dzieł sztuki, projektowanie i wykonanie dekoracji i strojów, malowanie obrazów, tworzenie galerii malarskich, poszerzanie tanecznych umiejętności, doskonalenie technik tanecznych, umiejętności rytmicznych oraz realizacja zajęć tanecznych z profesjonalnymi tancerzami.

Pracowania wpisuje się w idee dbałości i podnoszenia jakości kształcenia na ANS TWP w  Szczecinie oraz poszerzania możliwości naszych studentów na rynku pracy, poprzez kształcenie praktycznych umiejętności.

Zadzwoń do nas!