PRACOWNIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

PRACOWNIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Pracownia nowoczesnych technologii i informacji przestrzennej, powstała z myślą o zapoznaniu i wprowadzeniu studentów w świat wykorzystania najnowszych technologii w ich przyszłych działaniach zawodowych. Do dyspozycji studentów i wykładowców oddano dwa bezzałogowe statki powietrzne – drony, wyposażone w kamery termowizyjne z pomiarem radiometrycznym. Do potrzeb prowadzonych zajęć przygotowano specjalistyczne oprogramowanie, którym będą mogli posługiwać się studenci, badając np. miejsce zdarzenia, obserwację podejrzanych, zrekonstruowanie miejsca wypadku, śledzenie i monitorowanie tłumu, poszukiwanie i ratownictwa poprzez identyfikację podmiotu, skracanie czasu reakcji służb i maksymalizowanie obszaru poszukiwań dzięki zautomatyzowanemu planowaniu misji.

Pracowania wpisuje się w idee dbałości i podnoszenia jakości kształcenia na ANS TWP w  Szczecinie oraz poszerzania możliwości naszych studentów na rynku pracy, poprzez kształcenie praktycznych umiejętności.

Zadzwoń do nas!