PRACOWNIA NEUROTERAPII I BIOFEEDBACKU

PRACOWNIA NEUROTERAPII I BIOFEEDBACKU

Biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne – to nieinwazyjna, bezbolesna metoda polegająca na dostarczaniu klientowi informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym. Opiera się na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zmianie nieprawidłowego rytmu na pożądany. Oscylacje fal, czyli ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości, są rejestrowane za pomocą głowicy EEG podłączonej do komputera. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pacjent o aktywności swoich fal mózgowych, wyświetlana jest na monitorze obserwowanym przez pacjenta w postaci planszy stymulacyjnej. Jego zadaniem jest zmiana aktywności fal mózgowych podczas rejestracji sygnału EEG. Parametry treningu ustala terapeuta kontrolujący przebieg całego treningu. Prawidłowo wykonane zadanie polega na wygaszaniu niepożądanych oraz wzmacnianiu pożądanych częstotliwości fal. Wielokrotne powtarzanie treningów ma na celu wprowadzenie stałych zmian w aktywności mózgu, świadomej kontroli tych zmian oraz wykorzystywania tych umiejętności w życiu codziennym.

Pracownia jest wyposażona w dwa urządzenia: BrainBit, Colibri, przeznaczone do użytku z mobilnymi urządzeniami oraz aplikacją Life/Health Tracking która umożliwia monitorowanie i zapisywanie fizjologicznych biopotencjałów organizmu w czasie rzeczywistym, które są generowane przez mózg, mięśnie lub inne parametry. Program zainstalowany na komputerze daje możliwość tworzyć aplikacje dla następujących treningów:

Urządzenie BrainBit:

– biofeedback;
– relaks i medytacja;
– ocena jakości snu;
– kontrola bezpieczeństwa kierowcy;
– koncentracja uwagi;
– bezpieczeństwo przemysłowe;
– BCI (interfejs mózg-komputer);
– neuromarketing;
– sport i fitness.

Urządzenie Colibri

– Trening EMGBiofeedback;
– Trening EEGBiofeedback;
– Trening Zmienności Rytmu Serca (HRV);
– Trening oddechowy (RSA).

Program do pracy z systemem jest otwarty, tzn. można wykorzystywać zarówno pakiet gier w programie, łącznie z grami 3D, jak również tworzyć indywidualne szablony terapeutyczne wgrywając slajdy, muzykę zgodnie z zainteresowaniem pacjenta. Taka możliwość uatrakcyjnia trening i pozwala na urozmaicenie tematyczne treningów.

Biofeedback wykorzystywany może być w terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z:

– trudnościami w nauce,
– ADHD,
– dysleksji,
– depresji,
– stresu,
– zaburzeniami koncentracji,
– uzależnień.

Pracowania wpisuje się w idee dbałości i podnoszenia jakości kształcenia na ANS TWP w  Szczecinie oraz poszerzania możliwości naszych studentów na rynku pracy, poprzez kształcenie praktycznych umiejętności.

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

91 424 32 00

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt