PRACOWNIA KOMUNIKACJI I TRENINGU GRUPOWEGO

PRACOWNIA KOMUNIKACJI I TRENINGU GRUPOWEGO

Celem pracowni jest rozwijanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz pracy grupy. Kompetencje z tego obszaru to podstawowe narzędzia w pracy psychologicznej. Negocjacje, mediacje, asertywność, komunikacja, rozumienie procesu grupowego, praca z konfliktem i inne „umiejętności miękkie” to  ważne umiejętności dla absolwenta psychologii.

W ramach działań pracowni mogą być realizowane m.in. następujące zajęcia:

  1. Trening interpersonalny
  2. Trening asertywności
  3. Trening komunikacji
  4. Podstawowe umiejętności pomagania
  5. Treningu twórczości
  6. Negocjacji i mediacji
  7. Psychoterapia
  8. Komunikacja społeczna

Na zajęciach studenci trenują umiejętności prowadzenia wywiadu, radzenia sobie z trudnymi emocjami rozmówcy, prowadzenia rozmowy wspierającej itd. Podstawowa metoda pracy: scenki, symulacje, doświadczenia własne.

Pracownia jest wyposażona w tematyczną biblioteczkę i profesjonalne narzędzia wspierające nabywanie „umiejętności miękkich”, jest miejscem aktywnie wykorzystywanym przez cały rok akademicki.

Pracowania wpisuje się w idee dbałości i podnoszenia jakości kształcenia na ANS TWP w  Szczecinie oraz poszerzania możliwości naszych studentów na rynku pracy, poprzez kształcenie praktycznych umiejętności.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt