PRACOWNIA GIER EDUKACYJNYCH

PRACOWNIA GIER EDUKACYJNYCH

Pracownia powstała aby wykorzystywać i tworzyć gry edukacyjne na potrzeby kierunków funkcjonujących w naszej Uczelni. Zrodziła się z pasji do gier i metody  gramifikacji zajęć. W pracowni tworzone są autorskie gry zarówno przez studentów jaki opiekunów pracowni. Gry edukacyjne służą poprawie umiejętności i poszerzeniu zasobów wiedzy graczy. Poza walorami czysto rozrywkowymi, gra taka stymuluje rozwój graczy w określonych kierunkach i obszarach. W Pracowni gier edukacyjnych rozumiemy nowe trendy w edukacji. Wychodzimy poza wykład i prezentację, stwarzamy emocjonującą i inspirującą przestrzeń do nauki, wyciągania wniosków i zmiany postaw. Naszą misją jest, aby przy pomocy gier wyzwalać zmiany w studentach, dzieciach, zespołach…

Pracownia wyposażona jest zarówno w gry dostępne na rynku – dydaktyczne, symulacyjne,  gry logiczne, karciane, planszowe jak również w gry stworzone przez naszych studentów a skierowane do szerokiego grona odbiorców od dzieci do osób dorosłych. Posiadamy gry jednoosobowe,  wieloosobowe i  zespołowe.

Opiekunowie pracowni posiadają licencje na gry symulacyjne, decyzyjne i sytuacyjne z zakresu: komunikacji społecznej, zarządzania czasem, pracy zespołowej, współpracy, zarządzania zmianą, sprzedażowe, negocjacji, nawyków, podejmowania decyzji, coachingu itp.

Pracowania wpisuje się w idee dbałości i podnoszenia jakości kształcenia na ANS TWP w  Szczecinie oraz poszerzania możliwości naszych studentów na rynku pracy, poprzez kształcenie praktycznych umiejętności.


Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

91 424 32 00

Facebook

@AkademiaTWP

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt