Misja

Pracownia badań społeczno gospodarczych

Misja Pracowni Badań Społeczno-Gospodarczych zakłada wdrożenie idei socjologii stosowanej poprzez realizację komercyjnych projektów badawczych, których spodziewanym efektem będzie:

  • wzrost poziomu kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej uczelni w zakresie warsztatu metodologicznego,
  • wzrost aktywności badawczo-dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni,
  • wzrost poziomu zaangażowania pracowników badawczo-dydaktycznych uczelni w jej działalność organizacyjną,
  • wzrost jakości kształcenia studentów i zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce,
  • dostosowanie programów studiów do potrzeb gospodarki,
  • wzrost poziomu zaangażowania studentów w działalność pozadydaktyczną.

Idea socjologii stosowanej wyrażana poprzez działalność Pracowni Badań Społeczno-Gospodarczych zakłada realizację naukowych projektów badawczych i dostarczanie trafnej i rzetelnej wiedzy niezbędnej do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego. W szczególności istotna jest współpraca z podmiotami gospodarczymi, administracją samorządową, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi, która przyczyni się do rozwoju Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie i zbudowania trwałych relacji z partnerami na rzecz wzrostu jakości życia w województwie zachodniopomorskim.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt