PRACOWNIA BADAŃ FOKUSOWYCH

PRACOWNIA BADAŃ FOKUSOWYCH

Pracownia badań fokusowych przeznaczona jest do realizacji kompleksowych badań jakościowych, które koncentrują się na zgłębionej analizie danego zjawiska. Kładzie się
w nich nacisk na dokładniejsze zrozumienie analizowanego problemu.

Nazwa pracowni pochodzi od popularnej metody badawczej stosowanej w badaniach socjologicznych, psychologicznych i marketingowych. Badania fokusowe inaczej zwane są zogniskowanym wywiadem grupowym (FGI).

Badania fokusowe najczęściej stosuje się m.in. jako:

– metodę, która służy ustaleniu celów badawczych oraz zagadnień potrzebnych do budowy narzędzia badań ilościowych,

– badania służące określeniu wzorców postępowania i zachowań, badania wizerunku marki, badania pomocne przy wprowadzania nowego produktu na rynek.

W ramach pracy w Pracowni fokusowej należy:

– określić problem badawczy,
– przygotować skrypt do wywiadu,
– dokonać doboru uczestników badania,
– przeprowadzić badanie,
– przygotować raport z badania.

Istnieje możliwość nagrania spotkania, badań realizowanych w Pracowni fokusowej.

Specyfika badań fokusowych:

Spotkanie grupy fokusowej prowadzone jest według z góry założonego scenariusza i moderowane przez doświadczonego badacza. Jego zadaniem jest ukierunkowanie przebiegu spotkania, budowanie atmosfery sprzyjającej otwartości i kreatywności, stymulowanie osób mniej aktywnych, łagodzenie ewentualnych napięć.

Zwykle badania realizowane są na kilku grupach, tak aby głębiej przeanalizować problem badawczy. Scenariusz zawiera zagadnienia w formie przykładowych pytań, zapewniające luźną dyskusję prowadzoną podczas spotkania. W ramach badań wykorzystuje się metody projekcyjne wspierające procesy poznawcze. Jedna sesja fokusowa trwa średnio od 1,5 do 2 godzin, a grupa badana liczyć do 12 osób.

Metody projekcyjne dzięki nieszablonowej strukturze umożliwiają wgląd w wartości, motywacje, opinie i emocje osoby badanej. Umiejętnie stosowanie metod projekcyjnych pozwala badaczom uzyskać odpowiedzi na pytania, które są drażliwe oraz zgodne z prawdziwymi przekonaniami respondenta.

Adres

ul. Monte Cassino 15, Szczecin

Email

cos@anstwp.pl

Telefon

91 424 32 00

Facebook

@AkademiaTWP
Zadzwoń do nas!