LABORATORIUM ŚRODOWISKA PRACY

LABORATORIUM ŚRODOWISKA PRACY

Laboratorium środowiska pracy to pracownia, w której studenci w sposób praktyczny poznają wybrane metody badań i oceny środowiska pracy oraz wykonywania różnego rodzaju pomiarów fizycznych czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy. Pracownia wyposażona jest w różnoraki sprzęt, wspierający rozwijanie zainteresowań studentów i zdobywanie przez nich kompetencji z zakresu między innymi inżynierii bezpieczeństwa pracy. Celem stworzenia pracowni jest aktywizowanie studentów
i wzbudzanie większego zainteresowania zajęciami poprzez możliwość bezpośredniej pracy na  profesjonalnym sprzęcie.

Pracowania wpisuje się w idee dbałości i podnoszenia jakości kształcenia na ANS TWP
w  Szczecinie oraz poszerzania możliwości naszych studentów na rynku pracy, poprzez kształcenie praktycznych umiejętności.

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt