Aktualności

Dla kadry

Aktualności

Dla kadry

SZANOWNI WYKŁADOWCY uprzejmie informujemy, że materiały do powielenia na zajęcia podczas zjazdu (np. testy dla studentów, foliogramy) można przekazywać do Centrum Obsługi Studenta najpóźniej do czwartku przed zjazdem do godz. 12:00 bezpośrednio lub mailowo pod adresem cos@anstwp.pl.

Skróty zastosowane w planach zajęć
Pedagogika I stopnia

 • Ped1-2G1 – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna II rok
 • Ped1-371 – Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna III rok
 • Ped1-3G1 – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego III rok

Pedagogika II stopnia

 • Ped2-101 – Pedagogika I rok
 • Ped2-2F1- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną II rok
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie
 • Ped1-101 – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie I rok

Praca socjalna II stopnia

 • PRS2-101 – Praca socjalna I rok
 • PRS2-2M1 – Organizacja Pomocy Społecznej II rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia

 • BHiP1 – 101 Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy I rok
 • BHiP1 – 201 Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy II rok
 • BHiP1 – 301 Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy III rok

Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia

 • KRY1-101 – Obronność i bezpieczeństwo narodowe I rok

Kryminologia I stopnia

 • KRY1-101 – Kryminologia I rok
 • KRY1-201 – Kryminologia II rok
 • KRY1-3L1 – Detektywistyka z elementami kryminalistyki III rok

Kryminologia II stopnia

 • KRY2-101 – Kryminologia I rok
 • KRY2-2K1 – Psychologia śledcza II rok

Psychologia jednolite studia magisterskie

 • PS-10x – Psychologia I rok
 • PS-20x – Psychologia II rok
 • PS-30x – Psychologia III rok
 • PS-4Ł1 – Psychologia IV rok
Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt