Scientific council

Humanistic Education

Scientific council

Humanistic Education

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL:

 

 • Waldemar Urbanik – Chair of Scientific Committee, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Margaret Scotford Archer – Honorary Chair of the Editorial Committee, University of Warwick, Wielka Brytania
 • Kazimierz Kozłowski – zastępca przewodniczącego, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Beáta Balogová, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Eunika Baron-Polańczyk, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 • Tadeusz Bąk, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu, Polska
 • Erik Bratland, Nord University – Nesna, Norwegia
 • Pavol Dancak, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Claudia-Florentina Dobre, Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia
 • Milan Ďuriš, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Stanisław Fel, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 • Zbigniew Formella, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Włochy
 • Jarmila Honzíková, Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie, Czechy
 • Kamil Kardis, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Leszek Korporowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 • Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 • Janusz A. Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
 • Josef Malach, Uniwersytet Ostrawski, Czechy
 • Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Wojciech Oleszak, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 • Czesław Plewka, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 • Izabela Skórzyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska
 • Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa, Polska
 • Ladislav Várkoly, Instytut Technologii w Dubnicy, Słowacja
 • Anna Wachowiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 • Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Marek Woś, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Robert Woźniak, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Polska
 • Dariusz Zając, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

 

Roles and Responsibilities of the Scientific Council:

 • Making a preliminary decision about accepting an article for printing or rejecting it if it does not comply with the thematic scope of the journal.
 • Substantive support of the executive editor in the decision to publish an article in case of one negative review (the justification is prepared by an expert from among the board members).
 • Thematic scope (approving the structure of content) of specific editions of the quarterly journal.
 • A vision for the development of the journal (and its modification) over a period of at least five consecutive years.
 • Providing opinions on candidates for new members of the Scientific Committee.
 • Opiniowanie kandydatów na nowych członków rady naukowej.

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt