List of reviewers

Humanistic Education

List of reviewers

Humanistic Education

Foreign reviewers
Doc. PaedDr. PhD., Jana Depešová – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
Ing. PhD., Pavel Dostál – Uniwersytet Ostrawski, Czechy
PaedDr. PhD., Miroslava Gašparová – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
Mgr. Ph.D., Jan Krotký – Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie, Czechy
Ing. PhD., Petra Kvasnová, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy,Słowacja
Doc. Ing., PhD. Alena Očkajová, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
Doc. PaedDr. PhD., Mária Pisoňová – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
Doc. Ing. PhD., Ladislav Rudolf – Uniwersytet Ostrawski, Czechy
PaedDr. PhD., Ján Stebila – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
Doc. PaedDr. PhD., Viera Tomková – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
PaedDr. PhD., Ľubomír Žáčok – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

2019:
dr Daria Becker-Pestka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
dr Dorota Ciechanowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie,
dr Marta Cywińska – Instytut im. Romana Rybarskiego w Sanoku,
dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Sebastian Kaniewski – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr hab. Joanna Król – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
mgr Krzysztof Kupiński – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Grażyna Leśniewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr hab. Elżbieta Magiera – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr Iwona Mandrzejewska-Smól – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr Barbara Marek-Zborowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr hab. Renata Michalak – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Justyna Nowotniak – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr inż. Wojciech Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Barbara Skałbania- prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr Alina Tomaszewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Waldemar Urbanik – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
dr Marek Woś – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

2018:
prof. nadzw. dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Renata Michalak – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Barbara Skałbania- prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,Dr Magdalena Ślusarczyk
dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
dr Daria Becker-Pestka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr Marta Cywińska – Instytut im. Romana Rybarskiego w Sanoku,
dr Piotr Długosz – Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Anna Karłyk-Ćwik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr inż. Wojciech Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Barbara Popiel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Alina Tomaszewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

2017:
Ks. Prof. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
dr hab. Anna Bączkowska – prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Andrzej Niesporek – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Warszawie,
dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr hab. Renata Michalak – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr n. zdr. Justyna Bankiewicz-Nakielska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej Continuum,
dr Maja Biernacka – Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku,
dr Dorota Ciechanowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie,
dr Marta Cywińska – Instytut im. Romana Rybarskiego w Sanoku,
dr Piotr Długosz- Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
dr Marzanna Farnicka – Uniwersytet Zielonogórski,
dr Sławomir Iwasiów – Uniwersytet Szczeciński,
dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Sebastian Kaniewski – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Anna Karłyk-Ćwik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
dr Markus Lipowicz – Akademia Ignatianum w Krakowie,
dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr Barbara Marek-Zborowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr inż. Wojciech Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Barbara Popiel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Magdalena Ślusarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
dr Alina Tomaszewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
dr Anna Wolska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Wojciech Edmund Zieliński – Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,

2016:
prof. ndzw. dr hab. Wiga Bednarkowa – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Politechnika Koszalińska,
dr hab. Anna Bączkowska – prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,
dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Sławomir Banaszak – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Kinga Kuszak – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Andrzej Niesporek – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
dr hab. Leszek Ploch – prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr hab. Barbara Skałbania- prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
dr hab. Bernadeta Szczupał – prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
dr hab. Beta Szluz- prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr hab. Marzena Świgoń – prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
dr hab. Marcin Wlazło – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Aneta Domagała – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Janina Florczykiewicz- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr hab. Renata Michalak – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Jacek Sieradzan- Uniwersytet w Białymstoku,
dr Maja Biernacka – Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku,
dr Dorota Ciechanowska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Paweł Ciołkiewicz – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi,
dr Marta Cywińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
dr Piotr Długosz- Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
dr Marzanna Farnicka – Uniwersytet Zielonogórski,
dr Ewa Hendryk – Uniwersytet Szczeciński,
dr Sylwia Jaskulska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Marzena Sylwia Kruk – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
dr Kalina Kukiełko-Rogozińska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Anna Kurłyk-Ćwik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
dr Grażyna Leśniewska – Uniwersytet Szczeciński,
dr Kamila Majewska – Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr Barbara Marek-Zborowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
dr Lucyna Myszka-Strychalska- Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Renata Nowak-Lewandowska- Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Anna Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Ewa Palamer-Kabacińska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Barbara Popiel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Agnieszka Roguska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr Justyna Siemionow – Uniwersytet Gdański,
dr Maria Smetanina- Południowo-Uralski Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny, Rosja,
dr Magdalena Ślusarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
dr Krzysztof Tomanek – Uniwersytet Jagielloński,
dr Waldemar Urbanik – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Katarzyna Waszyńska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Piotr Winczewski – Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
dr Ewa Włodarczyk- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr Marek Woś – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Jolanta Wróbel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Wojciech Edmund Zieliński – Uniwersytet Gdański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

2015:
prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Politechnika Koszalińska,
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dr hab. Bogdan J. Kunicki – prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie,
dr hab. Elżbieta Magiera – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Elżbieta Perzycka – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Czesław Plewka – prof. Politechniki Koszalińskiej,
dr hab. Izabela Skórzyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
dr hab. Jakub Wojtkowiak – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab. Anna Wzorek – prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
dr Dorota Ciechanowska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Paweł Ciołkiewicz – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi,
dr Grażyna Erenc-Grygoruk – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,
dr Danuta Kierszka – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Kalina Kukiełko-Rogozińska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Renata Nowak-Lewandowska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Anna Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Barbara Popiel – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Krzysztof Tomanek – Uniwersytet Jagielloński,
dr Alina Tomaszewska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Waldemar Urbanik – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

2014:
dr hab. Tadeusz Bąk –prof.Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarowsławiu,
dr hab.Kamil Kardis – prof, Uniwersytetu Preszowskiego,
dr Barbara Popiel– Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Anna Oleszak – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Danuta Kierszka – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Dorota Ciechanowska – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Marek Woś – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr Waldemar Urbanik – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
prof. zw. dr hab. Danuta Koźmian– Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta – Politechnika Koszalińska,
dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
dr hab. Elżbieta Perzycka – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Elżbieta Magiera – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Czesław Plewka – prof. Politechniki Koszalińskiej,
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
dr Alina Tomaszewska– Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

2013:
dr hab. Tadeusz Bąk – prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
prof. zw. dr hab. Kazimierz Doktór – Uniwersytet Łódzki,
prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki – Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
dr hab. Zdzisław Wołk – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego,
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
dr hab. Elżbieta Perzycka – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr hab. Czesław Plewka – prof. Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

2012:
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – prof. Uniwersytet Śląski,
dr hab. Alla Matuszak – prof. Czelabiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny,
dr hab. Maria Kozielska – prof. nadzw. Politechnika Poznańska,
prof. dr hab. Bogdan Gębski – Politechnika Koszalińska,
dr hab. Robert Cieślak – prof. Uniwersytet Warszawski

2011:
dr hab. Renata Suchocka prof. UAM
dr hab.Jan Grzesiak prof. UAM

2010:
prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak,
dr hab. Ryszard Kowalczyk prof. UAM
Recenzenci współpracujący z czasopismem od roku 1999.
dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
prof. zw. dr hab. Marek Szulakiewicz
prof. zw. dr hab. Wojciech Pasterniak
prof. dr hab. Stanisław Gałkowski
prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowska
prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek
prof. dr hab. Jan Grzesiak
ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk
prof. zw. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek
prof. dr hab. Maria Kozielska
prof. dr hab. Inga Iwasiów
prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk
prof. dr hab. Renata Suchocka
prof. dr hab. Alla Matuszak
prof. dr hab. Bogdan Gębski
prof. dr hab. Robert Cieślak

This will close in 20 seconds

Home
Oferta
Rekrutacja
Kontakt